Nyheter – september 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – november 2020
Nyheter – november 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – februari 2018
Nyheter – september 2016

INFORMATION OCH TRÄFFAR INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I OKTOBER

Publicerad fredag 24 sep 2021, 00:01

OBS !

INFOTRÄFFAR!

HASPENS

SAMFÄLLIGHET

INFORMATION OCH TRÄFFAR INFÖR
EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I OKTOBER

Projekt Värme & Vatten

BAKGRUND

Vid Föreningsstämman i Haspens samfällighet som avhölls den 15 augusti bestämdes det att föreningen skulle genomföra minst två informationsträffar, styrelsen kallar medlemmarna på nedan angivna datum.
Tisdagen den 5 oktober (Festlokalen på Mamre) Bägge kvällar klockan 18.00 – c:a 2 timmar per möte.

Torsdagen den 14 oktober (Hageby Hus Aula) Om ändring av lokal blir nödvändig kommer detta att

Anslås i miljö-(sop)husen samt på hemsidan.

Eventuellt anordnas en tredje träff för dem som inte kan på ovanstående två kvällar.

VARFÖR FÖRESLÅS ”PROJEKT VÄRME & VATTEN” ?

Våra stammar för värme och vatten är uttjänta efter 60 år och under senare år har vattenläckagen ökat.

Bara under 2021 har vi haft 7 läckage i lägenheter samt 4 läckage i UC.

TEKNISKA FRÅGOR
Tillsammans med experter har vi funnit att det ur ekonomiskt och säkerhetsmässigt perspektiv är bäst att dra de nya stammarna i ventilationsutrymmet under husens vardagsrum. Detta skulle ge föreningen bättre möjligheter att inspektera och åtgärda eventuella fel i framtiden.

För att slippa stänga av gator, gräva för kulvertar och sedan återställa gatorna så är det tänkt att utöka an­lägg­ningen med två undercentraler (UC), från dagens tre UC till fem, en UC för varje gård/ kvarter. Åtgärden skulle också medföra att vi inte behöver montera ned altaner och staket eller gräva på privata tomter. Även framtida underhåll skulle förenklas då varje UC skulle ”betjäna” 25-27 hus i stället för dagens 42-46 hus.

Arbetet startar med att nya stammar och undercentraler (UC) monteras och testas, provtryckning genom­förs, mm. När detta är klart startar inkoppling av vatten och värme i respektive radhus. På så sätt har alla vatten och värme under hela tiden som projektet fortlöper, även om det givetvis blir nödvändigt med avstäng­ningar på dagtid när arbeten görs i egna radhuset och dess radhuslänga.

Projektet planeras att starta vinter/våren 2022 och vara färdigt senast hösten 2023.

Ett nytt värme och vattenanläggning bör sedan rimligtvis hålla i 40-50 år framåt.
Upprustning och uppdatering av undercentraler (UC) görs dock med intervaller 20-25 år.

VILKA ÅTGÄRDER MÅSTE VARJE FASTIGHETSÄGARE GÖRA

Varje fastighetsägare måste demontera befintliga inklädnader av rör, ta bort inredning och annat lösöre samt skyddstäcka sin egendom för entreprenörens arbeten.
Projektledningen kommer - i god tid innan entreprenörer ska in och arbeta i radhusen - gå igenom och komma överrens med fastighetsägaren vad som är nödvändigt att åtgärda i varje källare.
Där inklädnader av de gamla rörstammarna ej plockas bort sker ingen demontering.
Fastighetsägarna river och återbygger själva alla typer av inklädnader i sin källare.

EKONOMI

Då denna investering är den största som föreningen står inför sedan föreningsstarten 2006 så har styrelsen arbetat fram en möjlighet till finansiering via banklån.
På så sätt kommer alla projektkostnader hamna i den årliga utgiftsstaten och betalas under 15 år.
Styrelsen föreslår även att projektet får belasta Underhållsfonden med 5-6 miljoner kronor.
Detta medför att projektet endast höjer driftbidraget med ca 300-400 kr per månad.

FRÅGOR? SYNPUNKTER?

Har du frågor eller synpunkter så försöker vi rätta ut alla frågetecken på ovanstående infomöten.

Haspens Samfällighetsförening - Styrelsen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.