Verksamhet

Här kommer vi att informera om Samfällighetens verksamhet.

T.ex:

  • Styrelsens arbete
  • Vad är på gång
  • Tips och råd
  • Ordningsregler
  • m.m

Kvartersvärdar

Inom varje kvarter finns två stycken kvartersvärdar. Kvartersvärdarna vänder du dig till vid frågor som rör det egna kvarteret eller med frågor som kvartersvärden kan förmedla till styrelsen. Kvartersvärdarna och styrelsen brukar träffas 1-2 gånger / år.Kvartersvärdarna samordnar också våra städdagar och för närvarolista vid dessa tillfällen.Information om vem som är kvartersvärd hittar du på anslagstavlan på Avfallshusen.

Städdagar

Sex dagar per år har vi städdagar på våra kvarter och gemensamhetsanläggningar. Då klipper vi häckar, gräver i rabatter, städar och reparerar. Ställ upp på dessa städdagar och andra tillfällen när vi behöver hjälpas åt att hålla området snyggt och i gott skick. Det blir mindre kostsamt för var och en på så sätt. Datum för städdagar beslutas av styrelsen. Vad som skall utföras vid respektive tillfälle beslutas i samråd med kvartersvärdarna inom respektive kvarter. Övergripande åtgärder beslutas tillsammans med styrelsen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.