Städdagar

STÄDDAGAR

Under året anordnas ett antal städdagar då vi samlas och utför vissa sysslor, exempelvis rengöring av soprum, klippning av häckar eller borttagande av ogräs inom gemensamhetsanläggningen.

Städdagarna inte bara sparar pengar åt föreningen, det är också en möjlighet att träffa andra inom samfälligheten och utbyta synpunkter.

Ersättning utgår dessutom för medhjälpare över 18 år! Denna baseras på en timersättning och förutsätter att du antecknats av städdagens ledare (kvartersvärd). Ersättningen utbetalas i december månad, men du måste då ha kommunicerat ditt födelsenummer och bankkonto för att detta ska kunna ske.

Datum för städdagar bestäms av kvartersvärdarna gemensamt, under tidig vår varje år.

Mer information kan du få av din kvartersvärd! För aktuella datum, se länk längre ner på denna sida eller i kalendern!

DATUM FÖR STÄDDAGAR

Se dokument HÄR för datum och tider för årets städdagar och Samfällighetsspelen!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.