Haspens Samfällighetsförening

NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTE

18 APRIL I FESTLOKALEN PÅ MAMRE GÅRD, kl 18.00

Festlokalen ligger på undervångingen i S:t Gabriels kyrka.

Styrelsen för Haspens Samfällighetsförening har på grund av den pågående

pandemin med Covid-19 ej kunnat samla medlemmarna tidigare.

Restriktioner och regler från Folkhälsomyndigheten, Regeringen, Länsstyrelsen i

Östergötland och Norrköpings Kommun har gjort träffar omöjliga.

Vi har heller inte velat orsaka smittspridning genom att samla medlemmar till stora

möten, många medlemmar tillhör även riskgrupper.

I första hand avses mötet kunna hållas med fysisk närvaro av alla intresserade medlemmar.

Årsberättelse med resultat och balansräkning är utskickad till samtliga medlemmar

och hyresgäster under januari månad.

Kallelse kommer att tillsammans med fullständiga årsmöteshandlingar skickas ut senast 14 dagar innan årsstämman.

Styrelsen för Haspens Samfällighetsförening

Mer info. Klicka här

==================================================================================================================================

Vi hoppas att du skall trivas i vår samfällighet

Haspens Samfällighetsförening omfattar de 131 radhus/fastigheter som finns i kvarteren Haspen 1, Haspen 2, Vredet, Öglan och Muttern.

Föreningsinformation

Ersättning för årets städ- och arbetsdagar kommer att regleras via utbetalning till era personliga bankkonton, detta sker i december innevarande år.

Vi kommer gå tillbaka till gammal ordning när det gäller fakturor för driftbidrag, samtliga kommer få månadsfakturor utsända kvartalsvis från och med nyåret.
Skulle någon faktura inte komma fram i tid eller komma bort i posthanteringen så gäller dock debiteringslängden som samtliga har erhållit tidigare.
Driftbidraget betalas månadsvis i förskott senast den sista vardagen i varje månad.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.