Haspens Samfällighetsförening

Föreningsstämman (årsmötet) är framflyttat till söndagen 17 januari.

Kallelse med exakt tid och plats kommer att skickas ut till samtliga medlemmar i god tid före årsmötet.

Myndigheterna har ännu inte släppt på 50-gränsen för samlingar och möten.

Fortfarande är Fritidsgården (aulan) inte tillgänglig då den just nu är under ombyggnation.

Från den 30 oktober är även alla Fritidsgårdar stängda på kvällstid i Norrköpings kommun efter de nya

skärpta reglerna från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkarna i Östergötland.

För mera information om de nya skärpta reglerna se:

www.follhalsomundigheten

www.norrkoping.se

styrelsen

==================================================================================================================================

Vi hoppas att du skall trivas i vår samfällighet

Haspens Samfällighetsförening omfattar de 131 radhus/fastigheter som finns i kvarteren Haspen 1, Haspen 2, Vredet, Öglan och Muttern.

Föreningsinformation

Ersättning för årets städ- och arbetsdagar kommer att regleras via utbetalning till era personliga bankkonton, detta sker i december innevarande år.

Vi kommer gå tillbaka till gammal ordning när det gäller fakturor för driftbidrag, samtliga kommer få månadsfakturor utsända kvartalsvis från och med nyåret.
Skulle någon faktura inte komma fram i tid eller komma bort i posthanteringen så gäller dock debiteringslängden som samtliga har erhållit tidigare.
Driftbidraget betalas månadsvis i förskott senast den sista vardagen i varje månad.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.