Haspens Samfällighetsförening

OBS! Årsmötet 2020 är flyttat till den 6 september pga Corona viruset. Mötestiden kan komma att ändras igen, information läggs ut på hemsidan.

/Styrelsen

==================================================================================================================================

Vi hoppas att du skall trivas i vår samfällighet

Haspens Samfällighetsförening omfattar de 131 radhus/fastigheter som finns i kvarteren Haspen 1, Haspen 2, Vredet, Öglan och Muttern.

Föreningsinformation

Ersättning för årets städ- och arbetsdagar kommer att regleras via utbetalning till era personliga bankkonton, detta sker i december innevarande år.

Vi kommer gå tillbaka till gammal ordning när det gäller fakturor för driftbidrag, samtliga kommer få månadsfakturor utsända kvartalsvis från och med nyåret.
Skulle någon faktura inte komma fram i tid eller komma bort i posthanteringen så gäller dock debiteringslängden som samtliga har erhållit tidigare.
Driftbidraget betalas månadsvis i förskott senast den sista vardagen i varje månad.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.