Nyheter – september 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – november 2020
Nyheter – november 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – februari 2018
Nyheter – september 2016

Cykelförråden rensas 11 juni!

Publicerad måndag 30 maj 2022, 21:02

Under nästa städdag - 11 juni - kommer vi på gårdar som inte redan gjort det att rensa ur cykelföråden inom samfälligheten. Cykelförråden är endast avsedda för fungerande cyklar som används regelbundet.

Gamla föremål som icke funktionsdugliga, gamla, cyklar, cykelhjul och andra nedskräpande och platstagande föremål kommer att slängas!

Ni som har äldre fungerande cyklar, MÄRK UPP DESSA TYDLIGT med namn och adress.

Det är också viktigt att inga cyklar kedjas fast i annan cykel eller i cykelställ eller element/vattenledningar!

Alla lås och kedjor som sitter fast i inredning kommer att klippas bort under städdagen 11 juni.

Frågor? Kontakta din kvartersvärd!

FÖRHANDSINFO om cykelrum vid Muraregatan 72: Dessa måste tömmas och eventuella cyklar förvaras på egen tomt från tiden efter sommaren till dess nytt cykelrum anvisas. Anledningen är att det där ska byggas en undercentral för Öglans värme och vatten under hösten 2022. Frågor om detta ställer ni till Tommy Jonsson på 0731-569050.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.