Nyheter – september 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – november 2020
Nyheter – november 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – februari 2018
Nyheter – september 2016

Informationsmöten på gång.

Publicerad fredag 2 sep 2016, 21:37

NYHETERInformationsmöten angående relining av avlopp samt information angående Räddningstjänstens utskickade brev om brandväggar.

Räddningstjänsten
Vi kommer inom kort kalla alla medlemmar till ett informationsmöte angående det brev som alla fastighetsägare fick från Räddningstjänsten under juni-juli.
Tommy Jonsson i styrelsen är kontaktperson för detta. OBS! Detta är VIKTIGT.

Avlopp

Vidare så kommer vi fortsätta arbetet med våra gemensamma avloppsstammar.
Wilsons Relining har styrelsen anlitat för att åtgärda 2-3 radhuslängor under hösten med start i oktober.
Berörda fastighetsägare kommer kallas till ett möte omkring 15-22 september, kallelse är på väg så fort vi har fått möteslokalen bokad.

Övriga fastighetsägare kommer få information brevledes i första skedet och sedan kallas till informationsmöten efterhand de berörs.
Tommy Jonsson i styrelsen är kontaktperson för detta.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.