Nyheter – september 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – november 2020
Nyheter – november 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – februari 2018
Nyheter – september 2016

Årsmöte

Publicerad tisdag 3 nov 2020, 09:30

NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTE

18 APRIL I FESTLOKALEN PÅ MAMRE GÅRD

Festlokalen ligger på undervångingen i S:t Gabriels kyrka.

Nytt datum är SÖNDAGEN DEN 18 APRIL KLOCKAN 18.00.

I första hand avses mötet kunna hållas med fysisk närvaro av alla intresserade

medlemmar. Det finns även chans att vara mmmed via dator, se mer nedan.

Årsberättelse med resultat och balansräkning är utskickad till samtliga medlemmar

och hyresgäster under januari månad.

Kallelse kommer att tillsammans med fullständiga årsmöteshandlingar skickas ut senast 14 dagar innan årstämman.

Styrelsen för Haspens Samfällighetsförening

===================================

Till medlemmar och hyresgäster i Haspens Samfällighetsförening

Information inför Årsstämma 18 april 2021

Stämman kommer hållas enligt plan om inte myndigheterna kommer med ytterligare inskärpningar.

Med hänsyn till situationen kommer vi erbjuda våra medlemmar att närvara på 3 olika sätt så att så många som möjligt kan vara med:

1. Fysisk närvaro. Vår Årsstämma innefattas inte i begreppet ”Allmäna Sammankomster/Offent-liga Tillställningar" och därmed inte tak för antal deltagare. Vi kommer att sörja för säkerhets-åtgärder, kontrollerat insläpp, ordentligt avstånd i lokalen, erbjuda handsprit, munskydd, mm.

2. Deltagande via Fullmakt. Medlem har rätt att företrädas av annan person genom fullmakt, dock får en person inte rösta för mer än en medlem.

3. Deltagande digitalt via ”Microsoft Teams” Mer om detta nedan.

Genom dessa tre möjligheter hoppas vi att alla som önskar kan delta på ett sätt man känner sig bekväm med.

Fysisk närvaro: Högst 2 personer per hushåll kan närvara på plats.

Digital närvaro: Den som önskar delta digitalt måste föranmäla sig. Du kommer då att få mer information, och vi kommer t o m att ordna ett par testtillfällen då du kan koppla upp dig och se att din anslutning fungerar.

Du behöver, för digitalt deltagande:

· En dator (stationär eller bärbar) med kamera och mikrofon eller en platta (ex vis IPAD). Ett headset är en fördel men inte ett krav.

· En god internetanslutning – det som normalt finns i Haspens hus är fullt tillräckligt.

FÖRANMÄLAN för digital närvaro på Årsstämman 18 april ska inkomma senast 9 april 2021. Dock kan vi komma att ordna tester tidigare, så vi ber att du – om du önskar delta digitalt – föranmäler så tidigt som möjligt! Du föranmäler dig med e-post till info@haspens.se.

Vi kommer att i samband med utskick av formell kallelse, senast 14 dagar före Årsstämma, med mer information, inklusive beskrivning om hur upprop och röstningsförfarande kommer att ske och hur man såväl digitalt som med fysisk närvaro kan följa vad som sägs och visas.

FRÅGOR? Skriv gärna till info@haspens.se ! Du kan också ringa Martin Löfgren, 0706-306102.

ÅRSSTÄMMAN ÄR VIKTIG – VI HOPPAS ATT SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT DELTAR!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.