Nyheter – mars 2024
Nyheter – september 2022
Nyheter – augusti 2022
Nyheter – november 2020
Nyheter – november 2019
Nyheter – mars 2019
Nyheter – februari 2018
Nyheter – september 2016

Nyheter

2024 års Föreningsstämma äger rum 9 juni kl 16.00

För kallelse, klicka på länken "Föreningsstämma" till vänster på föreningens startsida!

Handlingar till Föreningsstämman utlagda på hemsidan

För att komma till handlingarna - klicka på länken "Föreningsstämman" i menyn till vänster på hemsidan! Vi ber att ni tar med handlingar till stämman för att minska behovet av att göra många kopior! Vi hoppas också på stort deltagande på stämman! Väl mött!

Kallelse till Föreningsstämma

Föreningsstämman för 2023 som flyttats fram, kommer hållas den 21 april 2024. För mer detaljer, klicka på länk "Föreningsstämma" till vänster på startsidan!

Städdagar 2024 fastlagda

Städdagarna 2024 är fastlagda, första städdag lördag 6 april. För hela årets schema, se HÄR.

Föreningsstämma 2023 framflyttad.

Stämman är framflyttad till efter semesterperioden. Datum kommer inom kort läggas ut på hemsidan. Kallelse kommer att skickas till samtliga fastigheter och läggas upp på hemsidan senast 14 dagar innan stämman.

Viktigt - Nyheter om vårt bredbandsavtal

Haspens Samfällighetsförening och Telenor har förnyat sitt gruppanslutningsavtal, och nya förbättrade villkor gäller från 1 maj 2023. I avgiften kommer framgent en förhöjd hastighet av 250 MBit att ingå. (Ni som redan har detta och betalar för det ska fr o m 1 maj inte längre göra det

Städdagar 2023

Kvartersvärdarna har nu planerat årets städdagar! Se datum HÄR ! OBS att ersättning utgår om man anmält sig kl 10. 00 till den kvartersvärd som leder arbetet för respektive gård, och arbetar utsatt tid. Notera även speciellt Samfällighetsspelen som i år arrangeras av kvarter Muttern lördagen den 26 augusti - hit hoppas vi att alla boende hittar!

Handlingar Föreningsstämma

Handlingar till Samfällighetsföreningen Haspens Föreningsstämma 2022 ligger nu ute på hemsidan, klicka på länken "Föreningsstämma". Vi uppmanar alla medlemmar att möta upp på stämman den 25 september kl 16. 00 i festlokalen Mamre (samma lokal som föregående stämmor)! Även boende som inte äger sitt hus är välkomna att närvara (utan rösträtt)

Föreningsstämma 25 september

Föreningsstämman för 2022 äger rum söndagen 25 september 2022 kl 16. 00 i festlokalen i Mamre (samma lokal som tidigare stämmor). Handlingar kommer distribueras senast söndag 11 september enligt stadgarna

Debiteringslängden föreslås förlängd

Mht att datum för föreningssstämma flyttats till 21 augusti och att den befintliga debiteringslängden upphör i och med betalning i maj (avseende månadsavgift för juni) föreslår styrelsen att alla fortsätter att betala oförändrad månadsavgift även i slutet av juni och i slutet av juli. Mer detaljerad information HÄR.

Föreningsstämman flyttad till augusti

Styrelsen meddelaratt den nödgats flytta Föreningsstämman, med datum 19 juni, till söndagen 21 augusti, se HÄR.

Cykelförråden rensas 11 juni!

Under nästa städdag - 11 juni - kommer vi på gårdar som inte redan gjort det att rensa ur cykelföråden inom samfälligheten. Cykelförråden är endast avsedda för fungerande cyklar som används regelbundet. Gamla föremål som icke funktionsdugliga, gamla, cyklar, cykelhjul och andra nedskräpande och platstagande föremål kommer att slängas! Ni som har äldre fungerande cyklar, MÄRK UPP DESSA TYDLIGT med namn och adress

Dennis är vinnare av pristävlingen!

Det var magert med insända lösningsförslag till den första omgången av pristävlingen. Vinnare blev Dennis Bunting. Vinsten, ett presentkort till Mirum Galleria, kommer att delas ut på Föreningsstämman

Nytt datum för Föreningsstämma 2022

Styrelsen har beslutat att flytta fram årets Föreningsstämma till söndagen den 19 juni klockan 16.00. Detta är fortfarande i stadgeenligt tid. Handlingar kommer att sändas ut senast två veckor före stämman.

Analoga TV-nätet fungerar igen

Efter en större driftsstörning ska nu det analoga TV-nätet fungera igen. Observera att detta TV-nät är ett komplement, reserv, till det huvudsakliga digitala nätet (Telenor) som levererar det bästa utbudet. Såväl det analoga som digitala nätet (basutbud) ingår i driftbidraget

Påminnelse - ingrepp i gemensamhetsanläggningen

Vi påminner om förbudet att göra ingrepp i föreningens gemensamhetsanläggning utan skriftligt tillstånd från styrelsen. Detta förbud står i föreningens stadgar, §3 (se länk till stadgarna på startsidan). Exempel på gemensamhetsanläggningen är brunnar och värmeledningar

Städdagar och Samfällighetsspelen 2022

Kvartersvärdarna har nu fastlagt Städdagar och Samfällighetsspel för 2022. Du finner information och ett infoblad genom att klicka på länken till Städdagar och Samfällighetsspelen, eller genom att klicka HÄR. Städdagarna är också inlagda i kalendern

Glöm inte tävlingen!!!

Tävling med pris! Se länk "Tävling" eller klicka HÄR! Dragning bland rätta svar och prisutdelning kommer ske under Föreningsstämman den 8 maj 2022! Lycka till!

Välkommen till en något omarbetad hemsida!

Vi hoppas du ska finna vår omarbetade hemsida informativ. Du är givetvis välkommen med frågor och synpunkter och sänder lämpligen sådana till info@haspens.se.

Föreningsstämma 8 maj 2022

Föreningsstämma för Haspens Samfällighetsförening kommer att äga rum söndagen den 8 maj 2022 kl 16.00

Haspens årsmötesprotokoll 211024 justerat

Klicka på länken nedan. /files/gallery/dist/u/105877/g/files/Haspens%20%C3%A5rsm%C3%B6tesprotokoll%20211024%20justerat%20original%20(1).pdf

Haspens årsmötesprotokolls bilagor

Klicka på Länken nedan. /files/gallery/dist/u/105877/g/files/Haspens%20%C3%A5rsm%C3%B6tesprotokolls%20bilagor%201-6%20211024%20justerade.pdf

Extra föreningsstämma

För mer info Klicka på länken nedan /files/gallery/dist/u/105877/g/files/Extra%20f%C3%B6reningsst%C3%A4mma%2020211024.pdf

OBS, Ny mötesplats, Informations träffar

INFORMATION OCH TRÄFFAR INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I OKTOBER Projekt Värme & Vatten BAKGRUND Vid Föreningsstämman i Haspens samfällighet som avhölls den 15 augusti bestämdes det att föreningen skulle genomföra minst två informationsträffar, styrelsen kallar medlemmarna på nedan angivna datum. Ny mötesplats för mer info. klicka på länken nedan /files/gallery/dist/u/105877/g/files/Info%20projekt%20VVS%202021-2022%20anslagstavla211010

INFORMATION OCH TRÄFFAR INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I OKTOBER

OBS ! INFOTRÄFFAR! HASPENS SAMFÄLLIGHET INFORMATION OCH TRÄFFAR INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I OKTOBER Projekt Värme & Vatten BAKGRUND Vid Föreningsstämman i Haspens samfällighet som avhölls den 15 augusti bestämdes det att föreningen skulle genomföra minst två informationsträffar, styrelsen kallar medlemmarna på nedan angivna datum. Tisdagen den 5 oktober (Festlokalen på Mamre) Bägge kvällar klockan 18. 00 – c:a 2 timmar per möte

Föreningsstämma 21 augusti 2021, kl 16.00!

Välkomna till 2021 års föreningsstämma, stämman hålls vid festlokalen i S. t gabriels kyrka, Mamregatan 40. Sedvanliga handlingar har skickats ut till föreningens medlemmar

Årsmötet startar kl 18.00 den 18 april

Vi har varit tvungna att flytta fram mötet till kl 18.00. Kyrkan har bett oss ändra tiden. Väl mött! /Styrelsen

Årsmöte

NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTE 18 APRIL I FESTLOKALEN PÅ MAMRE GÅRD Festlokalen ligger på undervångingen i S:t Gabriels kyrka. Nytt datum är SÖNDAGEN DEN 18 APRIL KLOCKAN 18. 00
Nyheter

Biltvätt på gator och föreningens parkeringsplatser

Vad gäller för biltvätt på gator och föreningens parkeringsplatser? Svar: Det är inte tillåtet. Föreningen har fått in flera klagomål på att det förekommer tvättning av bilar både på gator och vid parkeringsplatser inom föreningen. Av miljöskäl är detta inte tillåtet, det finns att läsa om på Kommunens hemsida där man hänvisar till tvättstationer som har oljeavskiljare

Haspens Samfällighetsförening ställer in den allmänna städdagen lördagen den 4 april.

Haspens Samfällighetsförening ställer in den allmänna städdagen lördagen den 4 april. Vi rekommenderar att alla följer myndigheternas rekommendationer att minska på möten och samlingar där flera träffas om det inte är akut nödvändigt. Idag meddelade myndigheten att begränsa samlingar från 500 till max 50 personer

Infomöte kring projektet Värme & vatten

Det möte som styrelsen avser hålla i god tid före Årsstämma för att informera medlemmarna om vårt projekt ”Värme & vatten” kan inte genomföras som tänkt 16 och 23 augusti. Nytt planerat datum (med samma förbehåll som för Årsstämman) är 6 september.

Infomöte gällande värme & vatten rör!

Ett informationsmöte gällande förslag till byte av befintliga gemensamma V&V rör, till mötet kommer det att redovisas olika förslag på finansiering av detta stora projekt. /Styrelsen

Styrelsemöten 2019

Styrelsen kommer att ha två ordinarie styrelsemöten till under 2019, datum; 21 november, 19 december. Har du frågor synpunkter du vill ta upp med styrelsen, kontakta någon i styrelsen, eller skicka ett mejl till; info@haspens.se MVH Styrelsen

Städdagar 2020

Hej! Nu är städdagarna klara, se vilka lördagar som gäller i kalendern. /Styrelsen

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar styrelsen!

Informationsmöte 29 november 2018.

Nu finns det anteckningar rörande mötet den 29 november, se mer under filen "Dokument". Har du frågor eller synpunkter gällande eventuellt utbyte av vatten-och värmerör så mejla till oss i styrelse på: info@haspens.se /Styrelsen

Informationsmöte 29 november 2018.

Mötet kommar att hållas den 29 november kl 18. 00 i Hagebyhus. Mötet kommer främst handla om eventuella framtida renoveringar, byten av t ex vattenledningar, dränering, brandväggar på vindarna

Ersättning för städdagar 2018.

I år kommer vi att skicka ut ersättningen för städdagarna till det bankkonto ni får uppge, mer information om detta kommer att lämnas ut i era brevlådor framöver. Vi behöver uppgift om bankens clearing nr, bankkonto, person nr, namn och det viktigaste er fastighetsbeteckning, t ex "haspen 8", "öglan 2" osv. MVH Styrelsen

Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, mm

Nu finns dokoumenten från årsmötet uppladdade under "dokument". /Styrelsen

Viktig information gällande inbetalning av driftbidraget!

Driftbidraget betalas in varje månad, (man kan även betala in för en längre tid i förhand). Driftbidragsfakturan delas ut i din brevlåda av föreningen, oftast för tre månader i taget. Om fakturan saknas eller du vill betala in för fler månader på en gång, betala in summan till föreningens plusgiro konto; 227164-1

Problem med bredbandet!

Hej! Det verkar som om många till och från har problem med sitt bredband vad gäller telefoni, data och TV. Tveka inte att ringa till bredbandsbolaget och klaga, ju fler om ringer ju bättre gensvar bör vi få. Ring till deras kundtjänst, 0770-777000, uppge "Haspens samfällighetsförening" när de frågar efter dina kunduppgifter

Informationsmöten på gång.

Informationsmöten angående relining av avlopp samt information angående Räddningstjänstens utskickade brev om brandväggar.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.