Nyheter

Haspens årsmötesprotokoll 211024 justerat

Klicka på länken nedan. /files/gallery/dist/u/105877/g/files/Haspens%20%C3%A5rsm%C3%B6tesprotokoll%20211024%20justerat%20original%20(1).pdf

Haspens årsmötesprotokolls bilagor

Klicka på Länken nedan. /files/gallery/dist/u/105877/g/files/Haspens%20%C3%A5rsm%C3%B6tesprotokolls%20bilagor%201-6%20211024%20justerade.pdf

Extra föreningsstämma

För mer info Klicka på länken nedan /files/gallery/dist/u/105877/g/files/Extra%20f%C3%B6reningsst%C3%A4mma%2020211024.pdf

OBS, Ny mötesplats, Informations träffar

INFORMATION OCH TRÄFFAR INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I OKTOBER Projekt Värme & Vatten BAKGRUND Vid Föreningsstämman i Haspens samfällighet som avhölls den 15 augusti bestämdes det att föreningen skulle genomföra minst två informationsträffar, styrelsen kallar medlemmarna på nedan angivna datum. Ny mötesplats för mer info. klicka på länken nedan /files/gallery/dist/u/105877/g/files/Info%20projekt%20VVS%202021-2022%20anslagstavla211010

INFORMATION OCH TRÄFFAR INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I OKTOBER

OBS ! INFOTRÄFFAR! HASPENS SAMFÄLLIGHET INFORMATION OCH TRÄFFAR INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I OKTOBER Projekt Värme & Vatten BAKGRUND Vid Föreningsstämman i Haspens samfällighet som avhölls den 15 augusti bestämdes det att föreningen skulle genomföra minst två informationsträffar, styrelsen kallar medlemmarna på nedan angivna datum. Tisdagen den 5 oktober (Festlokalen på Mamre) Bägge kvällar klockan 18. 00 – c:a 2 timmar per möte

Föreningsstämma 21 augusti 2021, kl 16.00!

Välkomna till 2021 års föreningsstämma, stämman hålls vid festlokalen i S. t gabriels kyrka, Mamregatan 40. Sedvanliga handlingar har skickats ut till föreningens medlemmar

Årsmötet startar kl 18.00 den 18 april

Vi har varit tvungna att flytta fram mötet till kl 18.00. Kyrkan har bett oss ändra tiden. Väl mött! /Styrelsen

Årsmöte

NYTT DATUM FÖR ÅRSMÖTE 18 APRIL I FESTLOKALEN PÅ MAMRE GÅRD Festlokalen ligger på undervångingen i S:t Gabriels kyrka. Nytt datum är SÖNDAGEN DEN 18 APRIL KLOCKAN 18. 00
Nyheter

Biltvätt på gator och föreningens parkeringsplatser

Vad gäller för biltvätt på gator och föreningens parkeringsplatser? Svar: Det är inte tillåtet. Föreningen har fått in flera klagomål på att det förekommer tvättning av bilar både på gator och vid parkeringsplatser inom föreningen. Av miljöskäl är detta inte tillåtet, det finns att läsa om på Kommunens hemsida där man hänvisar till tvättstationer som har oljeavskiljare

Haspens Samfällighetsförening ställer in den allmänna städdagen lördagen den 4 april.

Haspens Samfällighetsförening ställer in den allmänna städdagen lördagen den 4 april. Vi rekommenderar att alla följer myndigheternas rekommendationer att minska på möten och samlingar där flera träffas om det inte är akut nödvändigt. Idag meddelade myndigheten att begränsa samlingar från 500 till max 50 personer

Infomöte kring projektet Värme & vatten

Det möte som styrelsen avser hålla i god tid före Årsstämma för att informera medlemmarna om vårt projekt ”Värme & vatten” kan inte genomföras som tänkt 16 och 23 augusti. Nytt planerat datum (med samma förbehåll som för Årsstämman) är 6 september.

Infomöte gällande värme & vatten rör!

Ett informationsmöte gällande förslag till byte av befintliga gemensamma V&V rör, till mötet kommer det att redovisas olika förslag på finansiering av detta stora projekt. /Styrelsen

Styrelsemöten 2019

Styrelsen kommer att ha två ordinarie styrelsemöten till under 2019, datum; 21 november, 19 december. Har du frågor synpunkter du vill ta upp med styrelsen, kontakta någon i styrelsen, eller skicka ett mejl till; info@haspens.se MVH Styrelsen

Städdagar 2020

Hej! Nu är städdagarna klara, se vilka lördagar som gäller i kalendern. /Styrelsen

God Jul och Gott Nytt År!

Önskar styrelsen!

Informationsmöte 29 november 2018.

Nu finns det anteckningar rörande mötet den 29 november, se mer under filen "Dokument". Har du frågor eller synpunkter gällande eventuellt utbyte av vatten-och värmerör så mejla till oss i styrelse på: info@haspens.se /Styrelsen

Informationsmöte 29 november 2018.

Mötet kommar att hållas den 29 november kl 18. 00 i Hagebyhus. Mötet kommer främst handla om eventuella framtida renoveringar, byten av t ex vattenledningar, dränering, brandväggar på vindarna

Ersättning för städdagar 2018.

I år kommer vi att skicka ut ersättningen för städdagarna till det bankkonto ni får uppge, mer information om detta kommer att lämnas ut i era brevlådor framöver. Vi behöver uppgift om bankens clearing nr, bankkonto, person nr, namn och det viktigaste er fastighetsbeteckning, t ex "haspen 8", "öglan 2" osv. MVH Styrelsen

Årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, mm

Nu finns dokoumenten från årsmötet uppladdade under "dokument". /Styrelsen

Viktig information gällande inbetalning av driftbidraget!

Driftbidraget betalas in varje månad, (man kan även betala in för en längre tid i förhand). Driftbidragsfakturan delas ut i din brevlåda av föreningen, oftast för tre månader i taget. Om fakturan saknas eller du vill betala in för fler månader på en gång, betala in summan till föreningens plusgiro konto; 227164-1

Problem med bredbandet!

Hej! Det verkar som om många till och från har problem med sitt bredband vad gäller telefoni, data och TV. Tveka inte att ringa till bredbandsbolaget och klaga, ju fler om ringer ju bättre gensvar bör vi få. Ring till deras kundtjänst, 0770-777000, uppge "Haspens samfällighetsförening" när de frågar efter dina kunduppgifter

Informationsmöten på gång.

Informationsmöten angående relining av avlopp samt information angående Räddningstjänstens utskickade brev om brandväggar.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.