Styrelsen

Vårt uppdrag

Hsapens samfällighetsförening äger och förvaltar parkeringen, anläggning för vatten och avlopp samt grönområden.

Styrelsen skall fortsätta förvaltning av samfälligheten för att tillgodose medlemmarnas bästa, med ändamål för vilken den bildades med inriktning att bibehålla områdets karaktär.

Vid frågor eller förslag till styrelsen, kontakta oss via epost.

Vid brådskande ärenden, eller om du saknar möjlighet att maila oss, ring styrelsens ordförande på det telefonnummer som angetts nedan.

Samlingsadress för e-post som når till samtliga i styrelsen: info@haspens.se

ORDFÖRANDE

Tommy Jonsson
Muraregatan 88

tel: 0731-569050
e-post: tommy@haspens.se

KASSÖR

Elias Mousa
Limmaregatan 34

tel: 070-811 96 06
e-post: Elias@haspens.se

SEKRETERARE

Håkan Hultberg

Formaregatan 35

tel:070-301 14 21

e-post: Hakan@haspens.se

LEDAMOT

Isa Isa
Muraregatan 60

tel: 0707-426959
e-post: isa@haspens.se

LEDAMOT

Elie El Assouni
Muraregatan 34

tel:011-40 00 001
e-post: Elie@haspens.se


VALBEREDNING:

David Torell(Sammankallande) Formaregatan 43
Dennis Bunting Muraregatan 22
Dragan Dijak Muraregatan 108 0709-685952

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.