Projekt Värme & Vatten

Samfällighetens värme- och vattentillförsel sker genom system som inte uppdaterats sedan husen byggdes 1961. Anläggningen har en beräknad livslängd på 30-40 år, så det är hög tid att ersätta den - också för att vi på senare tid fått vidkänna flera läckage som kan åstadkomma stor skada och medföra betydande kostnader.

Vid den extra Föreningsstämman 24 oktober 2021 godkändes styrelsens förslag till projekt för att byta ledningar och rör som går till respektive hus, samt installera två nya "undercentraler". Projektet påbörjas i mars 2022 och beräknas avslutas i december 2023.

Läs mer om projektet genom att klicka på länkar nedan! Några punkter:

  • Alla husägare kommer att kontaktas i god tid före dragning av rör in i husen.
  • Varje husägare ansvarar för att ge tillträde i källaren, inklusive att frigöra ett arbetsutrymme, för att installatörerna ska kunna utföra sitt arbete. När husägarna kontaktas före installation kommer förklaring av detta att ske.
  • Ovan nämnda Föreningsstämma beslutade att godkänna en amorteringsplan om 15 år, vilket innebär att Driftbidraget höjs med 300-400 kr per månad.
  • Projektledare för samfälligheten är Tommy Jonsson.

SÄRSKILD INFORMATION OCH LÄNKAR
(uppdateras fortlöpande)

OBS 1: Värmen i Haspen 1 och delar av Haspen 2 är avstängd och kommer troligen inte tillbaka förrän efter sommaren. Läs mer under "Aktuell Info" nedan!

OBS2 : Det har förekommit att någon obehörig presenterat sig som rörinstallatör och önskat tillträde till hus. SLÄPP INTE IN installatörer om det inte är enligt de tider som kommunicerats av projektledare Tommy Jonsson! Vid tvivel, ta kontakt med Tommy (0731-569050)!


ALLMÄNNA LÄNKAR

Länk till ALLMÄN PROJEKTBESKRIVNING

Länk till övergripande TIDPLAN för projektet (uppdaterad 220616)

Länk till vår entreprenörs hemsida: Månssons Rör AB


DETALJERADE LÄNKAR

HASPEN 1

Länk till information om rivning av gamla rör i Haspen 1 14-22 juni.

Länk till information från preliminär besiktning (220622)

Länk till preliminär tidplan för brandtätning 27-30 juni

HASPEN 2

EXTRA VIKTIGT!! Länk till Information om kommande arbeten och nödvändiga förberedelser samt bilder på hur rör ska friläggas. EXTRA VIKTIGT!!

Länk till TIDPLAN för Håltagning och asbestsanering Haspen 2 15-23 juni

Länk till TIDPLAN för Montering av rör Haspen 2 22-30 augusti


  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.