Förtroendevalda

Varje år, under vår Föreningsstämma, väljs ett antal personer till olika funktioner i vår Samfällighet. Förutom en styrelse väljs också en Valberedning och de(n) som ska revidera våra bokslut.

Observera att i styrelsen väljs endast Ordförande för ett år, övriga 4 väljs för en tvåårsperiod, och vi väljer då två personer varje år växelvis. Under varje namn, nedan, på styrelseledamöter (utom ordförande) är då markerat det år då personens mandat går ut och en ny ledamot ska väljas in.

Endast Ordförandeposten väljs av Föreningsstämman, övriga ansvar fördelas inom styrelsen av dem själva, och kan variera under perioden.

Samlingsadress för e-post som når till samtliga i styrelsen: info@haspens.se

ORDFÖRANDE

Tommy Jonsson
Muraregatan 88

tel: 0731-569050
e-post: tommy@haspens.se

SEKRETERARE

David Torell
Formaregatan 43

tel: 0733-861269
e-post: david@haspens.se

mandat utgår 2023

KASSÖR

Marina Tollén
Hyvlaregatan 34

tel: 0706-971958
e-post: marina@haspens.se

mandat utgår 2023

LEDAMOT

Isa Isa
Muraregatan 60

tel: 0707-426959
e-post: isa@haspens.se

mandat utgår 2024

LEDAMOT

Ferat Dumnica
Muraregatan 6

tel: 0739-681189
e-post: ferat@haspens.se

mandat utgår 2024

REVISORER:

Revise Sverige


VALBEREDNING:

Dragan Dijak (sammankallande) Muraregatan 108 0709-685952
Dennis Bunting Muraregatan 22
Håkan Hultberg Formaregatan 35

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.