Föreningsstämma

Här läggs dokument ut för Haspens Samfällighetsförenings Föreningsstämma.

2024 års föreningsstämma äger rum söndagen den 9 juni 2024 kl 16.00

Kallelse finner du HÄR.

Handlingar till stämman finner du nedan:

Årsbokslut 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Revisionsberättelse 2023

Utgifts- och inkomststat 2024

Debiteringslängd 2024

Debiteringslängd 2025

----------------------------------------------------

2023 års föreningsstämma framflyttad till 2024-04-21:

Kallelse finner du HÄR

Handlingar till stämman finner du genom att klicka på länkarna nedan - ta med till stämman!

- Verksamhetsberättelse 2022
- Årsbokslut 2022
- Revisionsberättelse
- Utgifts- och inkomststat 2023
- Debiteringslängd 2024

2022:

Handlingar inklusive formell kallelse finner du HÄR (uppdaterad debiteringslängd 22-09)

Justerat stämmoprotokoll finner du HÄR!

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.