Driftbidrag

Varje månad är husägaren skyldig att betala ett DRIFTBIDRAG.

Driftbidraget bestäms av Debiteringslängden som i sin tur fastställs av Föreningsstämman. Vad du får för Driftbidraget finner du längre ner på denna sida!

Den debiteringslängd som antogs i Extra Föreningsstämma i oktober 2021 och som gäller fram till den betalning som avser juni månad (som ska vara betald senast 31 maj) finner du HÄR.

Debiteringslängd som bestämmer Driftbidrag därefter ska bestämmas i Föreningsstämman, vilken ska hållas 8 maj 2022.

Driftbidraget ska betalas i förskott och vara föreningen tillhanda senast den sista i varje månad, utom för januari månad där sista betalningsdatum är 10 januari.

Inbetalning sker till PLUSGIRO 22 71 64-1.

Du måste ange följande när du betalar:

  • Vilket hus betalningen avser fastighetsbeteckningen (t ex Öglan 14). Undvik att skriva endast adress utan ta reda på din fastighetsbeteckning!
  • Vilken månad (eller vilka månader) betalningen är för

OBS: Det är inte nog att enbart ange ditt namn, då riskerar du att din betalning inte registreras rätt och du får en betalningspåminnelse!

Det är tillåtet att betala för flera månader i förväg.


I driftbidraget ingår följande:

  • (Fjärr-) värme och vatten
  • Sophämtning från sophusen
  • Skötsel av gemensamhetsanläggningen
  • Visst underhåll av gemensamhetsytor
  • Internet
  • Kabel-TV basutbud

OBS att skötsel av hus och tomt är husägarens ansvar, liksom att hålla trottoar och ingång fria från snö/is (se ordnings- och trivselregler)

Driftbidraget för perioden januari - juni 2022 är 3 800 kr per månad. Eventuell p-plats tillkommer.

Driftbidraget för åtföljande period bestäms på Föreningsstämman våren 2022.


Riktiga namn på kvarteren är - från norr till söder - från Snickaregatan vid Hagebyskolan:

Kvarter Beteckning, Nr Antal hus
Haspen 1 Haspen 03 - 28 26
Haspen 2 Haspen 29 - 53 25
Vredet Vredet 02 - 27 26
Öglan Öglan 02 - 28 27
Muttern Muttern 02 - 28 27
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.